O NÁS

Společnost Landreal s.r.o. se zabývá poradenstvím a realizací projektů z oblasti alternativních, potažmo obnovitelných zdrojů energie.
Zabýváme se především projekty z oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, výstavbou malých vodních elektráren a s tím související problematikou. Na takových projektech naše společnost spolupracuje s předními odborníky pro projektování těchto druhů staveb nejen v České republice, ale též v zahraničí. Touto cestou se tak snažíme o získání „čisté“ energie z vody, případně i jiných obnovitelných zdrojů.
Provádíme komplexní servis od vypracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace, jednání s příslušnými úřady o získání potřebných povolení a vlastní realizaci staveb včetně následného servisu zařízení.
Navrhujeme a zasazujeme se o optimální technické řešení v evropsky významných lokalitách s nulovým negativním zásahem do životního prostředí.